Információk
Képek a munkáimról
Tájékoztató
Vers

Tanulj!
Ősi norvég vers

Tanuld meg a víztől követni utadat,
Tanuld meg a tűztől: mindből hamu marad.
Tanulj az árnyéktól őrködni éberen,
Tanulj a sziklától megállni helyeden.
Tanuljál a Naptól, mely nyugovóra tér,
Tanulj a szellőtől, mely lombok közt pihen:
Hogyan kell életed leélni csendesen.

Tanuld meg tőlük, hisz mindenik testvéred:
Hogy kell szépen élni és szépen halni meg.
Tanuld a féregtől: semmi sem fölösleg,
Tanulj a rózsától tisztán maradni meg.
Tanuld meg a lángtól elégetni szennyed,
Tanuld a folyótól: utadból ne térj meg.
Tanulj az árnyéktól alázatos lenni,
Tanulj meg a Naptól szüntelen haladni.
Tanuld négy évszaktól ismerni az időt,
Tanuld a csillagtól, hogy az Égben erőd.
Tanulj a tücsöktől: ha magad vagy, zenélj.
Tanuld el a Holdtól, hogy semmitől ne félj.

Belátást a sastól, s ha vállad súly nyomja,
Nézd meg, milyen terheket cipel a hangya.
Tanuld a virágtól, hogy légy szép és kecses,
Tanulj kismadártól: szabadon repülgess.
Tanulj a báránytól: legyél szelíd, mint ő,
Mindentől tanuljál, mert minden veszendő.

Úgy figyelj utadon, mi célodhoz viszen,.

A horgolás alapjai:

Kezdjük az elején, a láncszemekkel, vagyis légszemekkel! Ez a szem azért légszem, mert nem kapcsolódik sehova, csak úgy van a levegőben. Ez általában a horgolás kezdősora.

Leírásokban így találkozhatunk vele: láncszem, légszem, légsz., lánc, LSZ, és így ábrázolják:

 

 

Láncszem horgolása:

 

Ugyanez videónhttp://videa.hu/videok/kreativ/lancszem-horgolasa-horgolas-kezimunka-00b1jXrfqYxS9yrn

 

Láncszem, láncöltés:

Ez a láncszem az a láncszem, ami nem a levegőben lóg, hanem mondjuk ahol nem a sor elején kezdődik a minta látványos része, így lehet szépen elvezetni a fonalat.

Így jelölik:

 

 

 

Videóm sajnos nincs, de rajzos leírást mutatok:

 

 

 

 

 

Egyráhajtásos pálca: 

Kicsivel már haladósabb minta mint a rövidpálca. (Minta-minta-minta :-D )

Jelölése:

 

 

 

Egyráhajtásos pálcánál minden sor első szemét három láncszemmel helyettesítjük, majd a második szembe öltünk. (Közvetlen a láncszemsor után nem a második, hanem az 5. szembe öltünk, mert egy szem még a kezdősorhoz tartozó  utolsó szem, a másik 3 pedig a magasság.)

Ha netán nem teljesen látszik a videón, leírom. Egy ráhajtás, beöltünk a következő szembe. Ráhajtunk a tűre, ezt áthúzzuk a szemen. Újra ráhajtunk, a tűn lévő 2 hurkon áthúzzuk, megint két hurok marad a tűn, ismét ráhajtunk, ezt áthúzzuk a maradék két hurkon, majd kezdjük elölről.

 

Rövidpálca: 
Egyszerű horgolási mód a rövidpálca. Rövidpálcánál minden sor első szeme egy láncszem, majd a második szembe öltünk, ugyanis a szem magasságát a láncszem pótolja. (Közvetlen a láncszemsor után nem a második, hanem a 3. szembe öltünk, mert egyik szem még a kezdősorhoz tartozó  utolsó szem, a másik pedig a magasság.)

Rajzos jelölése:

 

 

 

 

Meg is próbálom leírni, ha nem lehet esetleg jól kivenni! A következő szembe öltünk, ráhajtunk a tűre, áthúzzuk a szemen. Most két hurok van a tűn. Ráhajtunk megint, és ezt a két hurkon áthúzzuk. Majd kezdjük elölről.

Na de itt a rajzos leírás is!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félpálca, hamispálca:

Félpálca egy olyan pálca, hogy van ugyan ráhajtás, de mégis úgy horgoljuk, mint a rövidpálcát, csak itt egyben a három hurkon húzzuk át a szálat.

A félpálcát nevezik hamispálcának meg pálcikának is.

Jelölése:

 

 

 

Láncszem után így kezdjük:

Sor elején tehát két légszem pótolja az első félpálcát. A legelső sorban két szem a félpálca magassága, a 3. az alapja, tehát a negyedikbe kell ölteni.

 

 

 

És akkor a félpálca horgolása folyamatában:

 

 

Szalaghorgolás:

A szalaghorgolás igen hálás munka, mert nagyon gyorsan készül és mutatós, a klöpli csipkére emlékeztető motívumát kisebb   nagyobb térítők készítésére egyaránt alkalmas. Azok számára, akik a szalaghorgolásban kevésbé járatosak, röviden összefoglaljuk annak lényegét. Az egyre inkább népszerűvé váló szalagtechnikával készült minták horgolását mutatjuk be.

A szalag rendszerint 4 egymás fölé öltött egyráhajtásos pálcából és 6 láncszemes ívekből áll. 10 láncszem után az első 4 szembe egyráhajtásos pálcákat öltünk, 6 láncszem után megfordulunk és a pálcák fölé újabb 4 pálca kerül.  Ennek (folyamatos ismétlésével készül a szalag. Gyakori még az ötpálcás, hétláncszemes szalag és a lyukas szalag, melynél 2 pálca, 1 láncszem és 2 pálca ismétlődik egymás felett hétláncszemes ívekkel.

A szalag irányát és ezzel magát a mintát az ívek kapcsolásával alakítjuk ki. Rendszerint három, négy vagy öt ívet kapcsolunk össze mindig az utolsó ívvel. Ez úgy történik, hogy 3 láncszem után rövidpálcval fogjuk át a már meghor­golt összekapcsolandó íveket, majd 3 láncszemmel visszatérve a szalaghoz, be­fejezzük az utolsó ívet is;

A szalagmotívumokat kapcsolhatjuk egy-, két-, vagy háromráhajtásos pálcával a kapcsolási vázlat szerint. Gyakori a két-, esetleg háromlábú pálcák horgolása is, ennek tovább fejlesztése a pókkal való kapcsolás. Szalagköröknél a belső íveket a kör nagysága szerint 2 vagy 3 láncszemmel fogjuk össze.

A minták közötti üres teret pókkal töltjük ki. Ez a legjellegzetesebb kapcsolási módja a szalaghorgolásnak. Úgy kezdjük, mint az ívek kapcsolását, azaz 3 láncszemet horgolunk, utána hat vagy nyolc ráhajtással kapcsoljuk a mintá­hoz mellékelt vázlat szerinti ívet, három vagy négy ráhajtást lehorgolunk, újabb három vagy négy ráhajtással kapcsoljuk a következő ívet. Az ívek összekapcso­lása után a pálcáikat egy közös szemmel fejezzük be és lehorgoljuk a tűn maradt többi ráhajtást is, ami a pók utolsó lábát képezi. Ennek befejezése után 3 lánc­szemmel visszatérünk a szalagra. Az itt elmondottaknak számos változata van, melyet részletesen az egyes minták szöveges leírásaiban közlünk.

Szólni kell a szalaghorgolással készült kézimunkák kikészítéséről is, mert ezeket nem vasaljuk. A kézimunkát cukros vízzel vagy zselatinos oldattal benedvesítve,  rozsdamentes tűkkel  a szabad íveknél kell egy pokrócra kifeszíteni s hagyni megszáradni. Ez kissé hosszadalmas és több munkát igényel, de térítőnk sokkal szebb lesz, mintha vasalással kísérleteztünk volna.

Szalaghorgolás

 

http://furgeujjak.atw.hu/

 

Zsinórhorgolás: http://furgeujjak.atw.hu/

 

Tuniszi horgolás:

 

Mivel a tuniszi horgolású mintáknál a hurkok a tűn maradnak, különleges hosszúságú horgolótűt használunk. A minta tulajdonságai:   jó  tartású, csak a  színén    használható.

Meghorgoljuk a szükség szerinti hosszúságú láncszemsort.
Első sor— oda: Az utolsó előtti láncszem felső szálába öltünk, ráhajtunk, a szálat áthúzzuk, a hurkot a tűn hagy­juk, leöltünk a következő láncszembe, ráhajtunk, áthúzzuk a szálat, és a hur­kot a tűn hagyjuk, fgy haladunk végig a soron.
Első sor-vissza: Ráhajtunk, a tűn levő első szemet lehorgoljuk, ráhajtunk, a tűn levő 2 szemet lehorgoljuk. A továbbiakban már ráhajtunk, és mindig kettesével   horgoljuk  le  a   szemeket,   míg az összes szemet lehorgoltuk.

Második sor— oda: 1 láncszem­mel fordulunk, az első és második tu­niszi pálca közötti hézagba öltünk, rá­hajtunk, áthúzzuk a szálat és a hurkot a tűn hagyjuk, így haladunk a soron végig. Hogy a minta széle egyenletes legyen, a sor végén az utolsó pálca felső szálába még egyszer beleöltünk.

Második sor-vissza: Ráhajtunk, a tűn levő 1 hurkon áthúzzuk, ráhaj­tunk, a tűn levő 2 hurkon áthúzzuk a szálat. A továbbiakban ráhajtunk, és a tűn levő 2 hurkon áthúzzuk a szálat míg minden hurkot lehorgoltunk.

A második sort állandóan ismételjük.
A horgolás módja:  mindenfajta  fonalból ,  lazán   horgoljuk.
Vasalása:  nem  vasalható,  csak    pamut-,   cérna-    és    selyemszálból    enyhén átgőzöljük.

Tuniszi horgolás I.

 

Tuniszi horgolás I.

 

Tuniszi horgolás I.

 

Tuniszi horgolásII.

 

Ez a minta a kötést helyettesíti és tar­tóssága miatt gyermeksapkák stb, ké­szítésére alkalmas.
Szükség szerinti hosszúságú láncszem­sort horgolunk.
Első sor— oda: Az utolsó előtti láncszem felső szálába öltünk, ráhaj­tunk, a szálat áthúzzuk, a hurkot a tűn hagyjuk. Ezt ismételjük a soron végig.
Első sor – vissza: Ráhajtunk, a tűn levő 1 hurkon áthúzzuk a szálat, ráhajtunk és a tűn levő 2 hurkon áthúz­zuk a szálat. A továbbiakban ráhajtunk, és a tűn levő hurkokat mindig kettesével lehorgoljuk, ezt addig ismételjük, amíg minden szemet lehorgoltunk.
Második sor— oda: A második tuniszi pálca elülső és hátulsó szála közé elölről hátra öltünk. Ráhajtunk, áthúzzuk a szálat, a hurkot a tűn hagy­juk, így haladunk a soron végig, ügyel­jünk arra, hogy a tűn álladóan egyforma mennyiségű szem legyen.
Második sor-vissza: Ráhajtunk, a tűn levő 1 hurkon áthúzzuk, ráhajtunk, a tűn levő 2 hurkon áthúzzuk a szálat. A továbbiakban ráhajtunk, és a tűn levő szemeket, végig a soron, mindig kette­sével lehorgoljuk. A második sort állandóan ismételjük.

A minta tulajdonságai:   jó  tartású, csak  színén  használható.
A horgolás módja: lazán horgoljuk.
Vasalása: gyapjú-  és félgyapjú  fonal­ból   nem   vasaljuk.   A  többi  fajta  fonalból átvasaljuk.

Tuniszi horgolás II

 

Tuniszi horgolás II

 

Egy érdekesség: A tunéziai horgoláshttp://www.passion-crochet.com/tunisien1.html

 

 

A horgolás ABC-jehttp://www.artdutricot.info/crochet/ABC.php#premaille

 

Horgolóiskolahttp://furgeujjak.atw.hu/

 

A  filéhorgoláshttp://www.passion-crochet.com/points1.html

 

Horgolás mintákhttp://kotes-horgolas.linkplace.hu/?box=13067

 

Mintákhttp://kotes-horgolas.linkplace.hu/?box=13068

http://furgeujjak.atw.hu/

http://furgeujjak.atw.hu/

http://furgeujjak.atw.hu/

http://furgeujjak.atw.hu/

Angyalhttp://linkmester.hu/red.php?id=48907

 

Írcsipke horgoláshttp://furgeujjak.atw.hu/

 

Horgolt mindenfélehttp://kotes-horgolas.linkplace.hu/?box=13069

 

Horgoló könyvek: http://kotes-horgolas.linkplace.hu/?box=13070

 

Kötés-horgolás albumhttp://kotes-horgolas.linkplace.hu/?box=13076

 

Fonalboltokhttp://kotes-horgolas.linkplace.hu/?box=13079

http://linkmester.hu/red.php?id=48907

 

Kötés-horgolás klubbok, blogok: http://kotes-horgolas.linkplace.hu/?box=13077